Purentakisko

Purentakisko on keino hoitaa leukanivel-ja puremalihasvaivoja, jännityspäänsärkyä ja erilaisia toissijaisia korvaoireita, kuten heijastuvaa korvasärkyä ja joissakin tapauksissa tinnitusta.

Purentakiskon hoitotulokset ovat yleensä hyviä. Otonpolissa Marjaana Kuttilan vastaanotolla valmistetut purentakiskot ovat keittoakryylikiskoja, joita pidetään tutkimuksissa parhaana ja hygienisimpänä kiskomateriaalina. Se kuitenkin vääntyy kuivuessaan.

Purentakiskon tarkoituksena on tasapainottaa purenta, vähentää leukanivelkudoksiin kohdistuvaa kuormitusta ja rentouttaa puremalihaksia. Purentakisko estää myös hampaiden liiallisen kulumisen narskuteltaessa tai tiukasti hampaita yhteen purressa. Sillä on myös positiivinen vaikutus niskavaivoihin.

Kiskoa käytetään yleensä vain öisin, mutta joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen käyttää sitä myös päivisin. Hoitoajan pituus vaihtelee oireiden mukaisesti. Osalla potilaita kisko on hyvä apu useiden vuosien ajan. Kisko tulee kontrolloida hampaiden vuositarkastuksen yhteydessä, tai valmistettaessa uusia paikkoja.