Erikoishammaslääkäri Marjaana Kuttila

Olen protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkäri ja toiminut Jyväskylässä usean vuosikymmenen ajan.

Teen hammashoitoa peruspaikkauksista laaja-alaisiin kokonaispurennan kuntoutuksiin. Vaativia keinojuurihoitoja olen suunnitellut ja toteuttanut vuodesta 1989. Tieto-taitoani olen kehittänyt käymällä lukuisissa kansainvälisissä keinojuurihoidon ja purentafysiologian kongresseissa yli 20 vuoden ajan, mm. 2019 Lissabonissa, 2018 Madridissa ja 2016 Veronassa.
Olen toiminut 20 vuoden ajan Suomen Hammaslääkäriseuran kouluttajana kouluttaen erikoishammaslääkäreitä, hammaslääkäreitä, työterveyslääkäreitä, suuhygienistejä ja hammashoitajia. Olen toiminut Valviran terveydenhuollon pysyvänä asiantuntijana 12 vuotta.

Kansainvälisistä tehtävistä mainittakoon neljän vuoden toimintani Euroopan purentafysiologien järjestön tieteellisessä asiantuntijaryhmässä. Olen luennoinut kasvosärystä mm. Göteborgin yliopistolla ja lukuisia kertoja Suomen hammaslääkäripäivillä.
Väitöskirjani -98 käsitteli purentafysiologiaa ja kasvosärkyä. Jatkotutkimusta tein kasvosäryn esiintyvyydestä ja hoidosta mm. purentakiskolla yhteistyössä korvalääkäri Seppo Kuttilan kanssa. Yhteistyömme jatkuu edelleen. Olemme luennoineet aiheesta mm. Kuopion ja Turun yliopistolla. Koen esteettisen hammashoidon mielenkiintoiseksi ja kiehtovaksi haasteeksi. Tervetuloa vastaanotolleni!