Suonen sisäinen esilääkitys

Sedaatio tarkoittaa rauhoittavaa esilääkitystä ennen hammashoitoa. Se on kevyt suonen sisäinen lääkitys, joka rentouttaa, nostaa kipukynnystä ja rauhoittaa nielua. Sedaation antaa ja valvoo aina erikoislääkäri.

Sedaatiossa potilas on koko hoidon ajan hereillä, mutta rauhoittavan lääkityksen vaikutuksesta olo on rentoutunut eikä hammashoidosta jää potilaalle epämiellyttävää muistikuvaa.

Sedaatio auttaa 1-2 tunnin kestoisissa, pelkäävien potilaiden hammashoidoissa ja nopeuttaa vaativia hampaiden toimenpiteitä. Samassa ajassa voidaan suorittaa useampia hammashoitoja kuin ilman esilääkitystä.

Kevyt ruokailu tai välipala on hyvä nauttia pari tuntia ennen toimenpidettä. Toimenpiteen jälkeen vointia seurataan n. tunnin ajan ennen kotiin lähtöä. Kotimatkalla tulee aina olla saattaja, joka on potilaan kanssa toimenpiteen jälkeiseen aamuun asti. Toimenpiteen jälkeen ei voi ajaa autoa.

Sedaatio on Kela-korvattava toimenpide.

Sedaatio